STRONA GŁÓWNA

FACEBOOK


CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ I PRZYRODNICZEJ w MNISZKACH

CENNIK

BILETY WSTĘPU DO CERIP

Bilety ulgowe i rodzinne

    5,00 zł od osoby

Bilety normalne

    7,00 zł od osoby

Przewodnik po warsztatach ginących zawodów
(dla każdej grupy do 25 os.)

Zwiedzanie warsztatów ginących zawodów → kowal, bednarz, pszczelarz, rybak, szewc, skład kolonialny, kuchnia, klasa, duża diorama przyrodnicza (45 zł/grupę do 25 os.) ok. 1-1,5 godziny

Przewodnik ma prawo pominąć niektóre warsztaty, w zależności od czasu grupy i zajęć praktycznych.

    45,00 zł od grupy do 25 os.

Przewodnik po warsztatach ginących zawodów
w soboty i niedziele
(dla każdej grupy do 25 os.)

    50,00 zł od grupy do 25 os.

KAŻDA ODWIEDZAJĄCA NAS GRUPA:

-> WYKUPUJE BILETY WSTĘPU: ULGOWE: 5 zł od os. | NORMALNE: 7 zł od os.

-> WYKUPUJE OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM: (dla każdej grupy do 25 os.): 45 zł/grupę

(lub 50 zł/grupę w sobotę i niedzielę)

DODATKOWE WARSZTATY/POKAZY/ZAJĘCIA:

Warsztaty wikliniarskie (ok. 45 min)

8 zł od osoby

Warsztaty garncarskie (ok. 1 godz.)

6 zł od osoby

O pracy pszczelarza - samodzielny wyrób świec (ok. 30 min)

3,50 zł od osoby

O pracy pszczelarza - samodzielny wyrób świec + drewniany świecznik (ok. 30 min)

5 zł od osoby

Pokaz prania (30 min)

30 zł od całej grupy autokarowej

Oddzielanie śmietany od mleka (30 min)

40 zł od całej grupy autokarowej

Oddzielanie śmietany od mleka i robienie masła (30 min)

80 zł od całej grupy autokarowej

Od pióra do drukarki I (1 godz.)

150 zł od całej grupy autokarowej

Od pióra do drukarki II (1 godz.)

150 zł od całej grupy autokarowej
+ 2,60 zł od osoby za znaczek

Pokazy kowalskie (45 min - 1 godz.)

300 zł od całej grupy autokarowej

O pracy piekarza i warsztaty pieczenia chleba (1 godz.)

300 zł od całej grupy autokarowej

Dawne rybactwo i warsztaty wyplatania sieci (45 min - 1 godz.)

300 zł od całej grupy autokarowej

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE:

Zwierzyna leśna w Dolinie Kamionki" + „U źródeł Kamionki – co
w trawie piszczy?”
(zajęcia w małej i dużej dioramie przyrodniczej)
(1 godz.)

50 zł dla grupy do 25 os.

Terenowe zajęcia przyrodnicze: Poznawanie przyrody Doliny Kamionki (2-3 godz.)

250 zł dla grupy do 45 os.

WYNAJEM SAL:

Sala w spichlerzu (miejsca dla 150 os.)

80 zł za 1 godz.

Sala w płatkarni (miejsca dla 50 os.)

85 zł za 1 godz.

WYŻYWIENIE:

Od sezonu 2019 wszystkie posiłki można zamawiać bezpośrednio u firmy: CATERING LUBOSZ,
która ma swoją siedzibę tylko kilkanaście kilometrów od Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej.

CATERING LUBOSZ: 501 020 315

Rozpalenie ogniska (na potrzeby samodzielnego przygotowania przywiezionego przez grupy prowiantu)

40 zł od całej grupy autokarowej